Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er kun til generell informasjonsformål. Informasjonen er gitt av Chesterfield Sofa Company Ltd, og selv om vi prøver å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med respekt til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål. Enhver avhengighet du legger til slik informasjon er derfor strengt tatt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skader eller tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet .

Gjennom dette nettstedet kan du lenke til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Chesterfield Sofa Company Ltd. Vi har ingen kontroll over nettstedets art, innhold og tilgjengelighet. Inkludering av koblinger innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtter synspunktene som er uttrykt i dem.

Vi prøver å holde nettstedet oppe og fungere. Imidlertid tar Chesterfield Sofa Company Ltd ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.