Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne nettsiden er kun til generell informasjon. Informasjonen er gitt av Chesterfield Sofa Company Ltd, og selv om vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med respekt. til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk på nettstedet for ethvert formål. Enhver tillit du setter på slik informasjon er derfor strengt tatt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skader eller tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet .

Gjennom denne nettsiden kan du koble til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Chesterfield Sofa Company Ltd. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten til disse sidene. Inkludering av lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenner synspunktene som uttrykkes i dem.

Alt gjøres for å holde nettsiden oppe og fungere problemfritt. Chesterfield Sofa Company Ltd tar imidlertid ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.