personvern

1. Innledning

1.1 Vi er opptatt av å ivareta personvernet til våre besøkende og tjenestebrukere.

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som en databehandler med hensyn til personopplysningene til nettstedets besøkende og tjenestebrukere; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.

1.4 Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontrollene, kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din. Du kan få tilgang til personvernkontrollene via https://chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til Chesterfield Sofa Company Ltd. For mer informasjon om oss, se Avsnitt 13.

2. Kreditt

2.1 Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hvordan bruker vi dine personlige data

3.1 I avsnitt 3 har vi beskrevet:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle

(b) i tilfelle personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og bestemte kategorier av disse dataene;

(c) hvilke formål vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) rettsgrunnlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettstedet og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret til tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analytiske sporingssystem. Denne bruksdata kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.

3.3 Vi kan behandle brukerkontodataene for nettstedet ditt ("kontodata"). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse. Kilden til kontodataene er du eller arbeidsgiveren din. Kontodataene kan behandles med det formål å drifte nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopi av databasene våre og kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt.

3.4 Vi kan behandle informasjon du legger ut for publisering på vår hjemmeside eller gjennom våre tjenester (“publikasjonsdata”). Publikasjonsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrere nettstedet og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt.

3.5 Vi kan behandle informasjon som er inkludert i enhver henvendelse du sender til oss angående varer og / eller tjenester ("forespørseldata"). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og / eller tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt.

3.6 Vi kan behandle informasjon relatert til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og / eller tjenester, som du inngår med oss ​​og / eller gjennom vår hjemmeside ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inkludere kontaktinformasjonen din, kortinformasjonen din og transaksjonsopplysningene. Kilden til transaksjonsdataene er deg og / eller vår leverandør av betalingstjenester. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte varene og / eller tjenestene og føre korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt på forespørsel for å inngå en slik kontrakt; forutsatt at, hvis du ikke er den personen som har kontrakt med oss, er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår.

3.7 Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på e-postvarsler og / eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og / eller nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig kommunikasjon med våre besøkende og tjenestebrukere av nettstedet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt.

3.8 Vi kan behandle identifisering av generell kategori av data. Disse dataene kan inneholde listespesifikke dataelementer. Kilden til disse dataene er identifikasjonskilde. Disse dataene kan behandles for spesifiserte formål. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, spesifiser legitime interesser ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller tar skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt.

3.9 Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne policyen der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

3.10 Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne politikken der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller skaffe profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

3.11 I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle dine personopplysninger beskrevet i denne seksjonen 3, kan vi også behandle alle dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.

3.12 Vennligst ikke lever noen personlig person til oss, med mindre vi ber deg om å gjøre det.

4. Gi dine personlige opplysninger til andre

4.1 Vi kan røpe dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og / eller profesjonelle rådgivere i den grad det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, innhente profesjonell rådgivning eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i retten saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.2 Dine personopplysninger som oppbevares i vår nettstedsdatabase ELLER Identifiser personopplysningskategori eller -kategorier vil bli lagret på serverne til våre leverandører av hostingtjenester identifisert på https://chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Vi kan avsløre spesifisere personkategorikategorier eller -kategorier til våre leverandører eller underleverandører identifisert på Https://chesterfieldsofacompany.com/ i den grad det er nødvendig for spesifiserte formål.

4.4 I tillegg til de spesifikke avsløringene av personopplysninger beskrevet i denne seksjonen 4, kan vi røpe dine personopplysninger der slik avsløring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser fra en annen naturlig person. Vi kan også røpe dine personopplysninger der slik avsløring er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

5. Internasjonale overføringer av dine personlige data

5.1 I avsnitt 5 gir vi informasjon om omstendighetene der dine personopplysninger kan overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske området (EØS).

5.2 Hostingfasilitetene for nettstedet vårt ligger i bestemte land. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til lovene om databeskyttelse i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler som er vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi som du kan få fra kilden ELLER spesifisere passende sikkerhetstiltak og virkemidler for å få en kopi.

5.3 Spesifiser kategori eller kategorier av leverandør eller underleverandør er ELLER er lokalisert i spesifiser land. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til lovene om databeskyttelse i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler som er vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, hvis kopi kan fås fra kilden ELLER angi passende sikkerhetstiltak og virkemidler for å få en kopi.

5.4 Du erkjenner at personopplysninger som du sender til publisering gjennom vår hjemmeside eller tjenester, kan være tilgjengelige, via internett, rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

6. Beholder og sletter personlige data

6.1 Avsnitt 6 beskriver retningslinjer og prosedyre for oppbevaring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forhold til oppbevaring og sletting av personopplysninger.

6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller det formål.

6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:

(a) bruksdata vil bli lagret i en periode på minst 30 dager etter datoen for samlingen, og i en maksimum periode på 90 dager etter den datoen;

(b) kontodata vil bli oppbevart i en periode på minimum 1 år etter datoen for avslutning av den aktuelle kontoen, og i en maksimal periode på ti år etter den datoen;

(c) publikasjonsdata vil bli lagret i en periode på minst 30 dager etter datoen da den aktuelle publikasjonen slutter å bli publisert på vår hjemmeside eller gjennom våre tjenester, og i en maksimum periode på 90 dager etter den datoen;

(d) forespørselsdata vil bli lagret i en periode på minimum 1 år etter datoen for henvendelsen, og i en maksimal periode på 3 år etter den datoen;

(e) transaksjonsdata vil bli oppbevart i en periode på minimum 1 år etter transaksjonsdatoen, og i en periode på maksimalt 10 år etter den datoen;

(f) varslingsdata vil bli lagret i en periode på minst 30 dager etter datoen vi blir bedt om å slutte å sende varslene, og i en periode på maksimalt 1 år etter den datoen (forutsatt at vi beholder varslingsdata så langt det er nødvendig for oppfylle alle forespørsler du sender om aktivt å undertrykke varsler); og

(g) datakategori blir beholdt i en periode på minst 1 år og for en maksimal periode på 10 år.

6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

7. dine rettigheter

7.1 I denne delen 7 har vi listet opp rettighetene du har i henhold til databeskyttelsesloven.

7.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til tilgang - du kan be om kopier av personopplysningene dine;

(b) retten til utbedring - du kan be oss om å rette opp unøyaktige personopplysninger og å fullføre ufullstendige personopplysninger;

(c) rett til sletting - du kan be oss om å slette dine personopplysninger;

(d) retten til å begrense behandlingen - du kan be bruk for å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) retten til å motsette seg behandling - du kan gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger;

(f) retten til dataportabilitet - du kan be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen organisasjon eller til deg;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet - du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke - i den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket.

7.3 Disse rettighetene er underlagt visse begrensninger og unntak. Du kan lære mer om rettighetene til registrerte ved å besøke https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved skriftlig varsel til oss ved å bruke kontaktinformasjonen angitt nedenfor.

8. Om cookies

8.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

8.2 Informasjonskapsler kan være enten "relevante" informasjonskapsler eller "sesjon" -kaker: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den blir slettet av brukeren før utløpsdatoen; en sesjonskake, derimot, utløper ved slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.

8.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personopplysninger som vi lagrer om deg kan være koblet til informasjonen som er lagret i og innhentet fra informasjonskapsler.

9. Cookies som vi bruker

9.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

(a) autentisering og status - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt, og for å finne ut om du er logget inn på nettstedet (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(b) personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å personalisere nettstedet for deg (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(c) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert forhindring av uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(d) reklame - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(e) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler); og

(f) cookie-samtykke - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruk av informasjonskapsler mer generelt (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler).

10. Cookies brukt av våre tjenesteleverandører

10.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

10.2 Vi bruker Google Analytics. Google Analytics samler informasjon om bruken av nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Du kan finne ut mer om Googles bruk av informasjon ved å gå til https://www.google.com/policies/privacy/partners/ og du kan se Googles personvernregler på https://policies.google.com/privacy. De relevante informasjonskapslene er: identifisere informasjonskapsler.

10.3 Vi bruker identifiserende tjenesteleverandør for å spesifisere tjeneste. Denne tjenesten bruker informasjonskapsler for å spesifisere formål. Du kan se personvernreglene til denne tjenesteleverandøren på https://chesterfieldsofacompany.com/. De aktuelle informasjonskapslene er: identifiser informasjonskapsler.

11. Administrere informasjonskapsler

11.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

11.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

12. XNUMX. Amendments Endringer

12.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

12.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

12.3 Vi kan OR varsle deg om endringer ELLER vesentlige endringer i denne policyen via e-post.

13. våre detaljer

13.1 Dette nettstedet eies og drives av Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 07863177, og vårt forretningskontor er på 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Vårt viktigste forretningssted er på Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannia.

13.4 Du kan kontakte oss:

(a) med post, til postadressen gitt ovenfor;

(b) ved å bruke vår nettside kontaktskjema;

(c) på telefon, på kontaktnummeret som er publisert på vår hjemmeside; eller

(d) via e-post, ved hjelp av e-postadressen som er publisert på vår nettside.

14. Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Vår kontaktinformasjon for databeskyttelsesansvarlige er: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannia.