Personvernerklæring

1. Innledning

1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til våre nettsidebesøkende og tjenestebrukere.

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til våre besøkende på nettstedet og tjenestebrukere; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av disse personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for å tilby nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt for første gang.

1.4 Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontrollene kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din. Du kan få tilgang til personvernkontrollene via https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til Chesterfield Sofa Company Ltd. For mer informasjon om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditt

2.1 Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hvordan bruker vi dine personlige data

3.1 I del 3 har vi satt opp:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle

(b) i tilfelle personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og bestemte kategorier av disse dataene;

(c) hvilke formål vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) rettsgrunnlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analytiske sporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.

3.3 Vi kan behandle brukerkontodataene for nettstedet ditt ("kontodata"). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse. Kilden til kontodataene er du eller din arbeidsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.4 Vi kan behandle informasjon som du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester ("publiseringsdata"). Publikasjonsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrere nettsiden og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.5 Vi kan behandle informasjon i alle henvendelser du sender til oss angående varer og/eller tjenester ("forespørselsdata"). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettsiden og virksomheten vår ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.6 Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og/eller tjenester, som du inngår med oss ​​og/eller gjennom nettstedet vårt ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inkludere kontaktinformasjonen din, kortdetaljene dine og transaksjonsdetaljene. Kilden til transaksjonsdataene er deg og/eller vår betalingstjenesteleverandør. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte varene og/eller tjenestene og føre riktige registre over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt; forutsatt at hvis du ikke er den personen som inngår kontrakt med oss, er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår.

3.7 Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig kommunikasjon med våre besøkende på nettstedet og tjenestebrukere ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.8 Vi kan behandle identifisere generelle datakategorier. Disse dataene kan inkludere listespesifikke dataelementer. Kilden til disse dataene er identifisert kilde. Disse dataene kan behandles for spesifiserte formål. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig spesifisere legitime interesser ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.9 Vi kan behandle alle dine personopplysninger identifisert i denne policyen der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og hevdelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

3.10 Vi kan behandle alle dine personopplysninger identifisert i denne policyen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonelle råd. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

3.11 I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personopplysninger for angitt i denne seksjon 3, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

3.12 Ikke gi noen annen persons personlige data til oss, med mindre vi ber deg om å gjøre det.

4. Gi dine personlige opplysninger til andre

4.1 Vi kan avsløre dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for formålet med å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller opprettelse, utøvelse eller forsvar av rettskrav, enten det er i retten saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.2 Dine personlige data som lagres i vår nettsidedatabase ELLER Identifiser personopplysningskategorier eller -kategorier vil bli lagret på serverne til våre vertstjenesteleverandører identifisert på https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Vi kan avsløre spesifiserte personopplysningskategorier eller -kategorier til våre leverandører eller underleverandører identifisert på Https://www.chesterfieldsofacompany.com/ i den grad det er rimelig nødvendig for spesifiserte formål.

4.4 I tillegg til den spesifikke utleveringen av personopplysninger som er angitt i denne seksjon 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

5. Internasjonale overføringer av dine personlige data

5.1 I avsnitt 5 gir vi informasjon om omstendighetene der dine personopplysninger kan overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

5.2 Hostingfasilitetene for nettstedet vårt er lokalisert i spesifiserte land. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelighetsbeslutning" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruken av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi som du kan få fra kilden ELLER spesifisere passende sikkerhetstiltak og metoder for å få en kopi.

5.3 Spesifiser kategori eller kategorier av leverandør eller underleverandør er ELLER befinner seg i spesifiserte land. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelighetsbeslutning" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi av disse kan fås fra kilden ELLER spesifisere passende sikkerhetstiltak og metoder for å få en kopi.

5.4 Du erkjenner at personopplysninger som du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester kan være tilgjengelige, via internett, over hele verden. Vi kan ikke forhindre bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

6. Beholder og sletter personlige data

6.1 Del 6 angir våre retningslinjer og prosedyrer for oppbevaring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forhold til oppbevaring og sletting av personopplysninger.

6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller det formål.

6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:

(a) bruksdata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 30 dager etter innsamlingsdatoen, og i en maksimal periode på 90 dager etter den datoen;

(b) kontodata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 1 år etter datoen for stenging av den relevante kontoen, og i en maksimal periode på 10 år etter den datoen;

(c) publiseringsdata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 30 dager etter datoen da den relevante publikasjonen slutter å bli publisert på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester, og i en maksimal periode på 90 dager etter denne datoen;

(d) forespørselsdata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 1 år etter datoen for forespørselen, og i en maksimal periode på 3 år etter den datoen;

(e) transaksjonsdata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 1 år etter datoen for transaksjonen, og i en maksimal periode på 10 år etter den datoen;

(f) varslingsdata vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 30 dager etter datoen da vi ble bedt om å slutte å sende varslene, og i en maksimal periode på 1 år etter den datoen (forutsatt at vi vil beholde varslingsdataene i den grad det er nødvendig for å oppfylle enhver forespørsel du gjør om aktivt å undertrykke varsler); og

(g) datakategorien vil bli oppbevart i en minimumsperiode på 1 år, og i en maksimumsperiode på 10 år.

6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

7. dine rettigheter

7.1 I denne seksjon 7 har vi listet opp rettighetene du har under databeskyttelsesloven.

7.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) rett til tilgang – du kan be om kopier av dine personopplysninger;

(b) retten til retting – du kan be oss om å rette opp unøyaktige personopplysninger og å fullføre ufullstendige personopplysninger;

(c) retten til sletting – du kan be oss om å slette dine personopplysninger;

(d) retten til å begrense behandlingen – du kan be om bruk for å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) retten til å protestere mot behandling – du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;

(f) retten til dataportabilitet – du kan be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen organisasjon eller til deg;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet – du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke – i den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket.

7.3 Disse rettighetene er underlagt visse begrensninger og unntak. Du kan lære mer om rettighetene til registrerte personer ved å besøke https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved skriftlig melding til oss, ved å bruke kontaktinformasjonen angitt nedenfor.

8. Om cookies

8.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

8.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "sesjons" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt-informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.

8.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personopplysninger som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

9. Cookies som vi bruker

9.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

(a) autentisering og status – vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt, og for å finne ut om du er logget inn på nettstedet (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(b) personalisering – vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet for deg (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(c) sikkerhet – vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(d) annonsering – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler);

(e) analyse – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler); og

(f) samtykke til informasjonskapsler – vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler mer generelt (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: identifisere informasjonskapsler).

10. Cookies brukt av våre tjenesteleverandører

10.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

10.2 Vi bruker Google Analytics. Google Analytics samler inn informasjon om bruken av nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Du kan finne ut mer om Googles bruk av informasjon ved å gå til https://www.google.com/policies/privacy/partners/ og du kan lese Googles personvernregler på https://policies.google.com/privacy. De relevante informasjonskapslene er: identifiser informasjonskapsler.

10.3 Vi bruker identifisert tjenesteleverandør for å spesifisere tjenesten. Denne tjenesten bruker informasjonskapsler for spesifisert(e) formål. Du kan se personvernreglene til denne tjenesteleverandøren på https://www.chesterfieldsofacompany.com/. De relevante informasjonskapslene er: identifiser informasjonskapsler.

11. Administrere informasjonskapsler

11.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

11.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

12. XNUMX. Amendments Endringer

12.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

12.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

12.3 Vi kan ELLER vil varsle deg om endringer ELLER betydelige endringer i denne policyen via e-post.

13. våre detaljer

13.1 Denne nettsiden eies og drives av Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 07863177, og vårt registrerte kontor er på 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Vårt hovedkontor er på Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannia.

13.4 Du kan kontakte oss:

(a) med post, til postadressen gitt ovenfor;

(b) ved å bruke vår nettside kontaktskjema;

(c) på telefon, på kontaktnummeret publisert på nettstedet vårt; eller

(d) via e-post, ved hjelp av e-postadressen som er publisert på vår nettside.

14. Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Vår databeskyttelsesansvarliges kontaktinformasjon er: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannia.